DE EN RU UA

Regulamin pola namiotowego

1.Pole namiotowe jest częścią naturalnego resortu. Rozbijanie namiotów w pobliżu rzeki Ren i pod koronami drzew jest zabronione! Pole namiotowe jest krótkotrwałym miejscem pobytu dla odwiedzających i innych chwilowo przebywających w Kolonii turystów.  Od 23 do 26 lipca 2010 roku obszar zarezerwowany dla gości przybywających na Amphi festival – jest ograniczony. Aby legalnie, całodobowo przebywać na terenie campingu, osoby które nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są posiadać na to pisemne pozwolenie rodziców.

2. Prosi się o szczególne zwrócenie uwagi na informację dotyczącą czasu meldunku. Do godziny 10.00 rano należy opuścić zajmowane przez siebie miejsce. Opóźnienie wymeldowania spowoduje naliczenie opłaty za całą kolejną dobę pobytu. (Zgodnie z zarządzeniem miejscowych władz – przebywanie na polu namiotowym dłuższe niż do poniedziałku 26 lipca NIE jest możliwe!). Właściciel campingu zapewnia jedynie miejsce przygotowane do rozbicia namiotu i dogodny dostęp do toalet i pryszniców.

3. Właściciele pola namiotowego nie ponoszą odpowiedzialności za namioty ani za żadne inne rzeczy wniesione przez użytkowników na teren campingu. Każdy gość odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na terenie całego campingu i parku Kölner Jugendpark. Wyrządzone szkody powinny zostać natychmiast zgłoszone ochronie lub pracownikom biura pola namiotowego.

4. Zezwala się na biwakowanie jedynie na terenie który jest do tego przeznaczony. Po przybyciu każdy uczestnik otrzymuje miejsce na polu namiotowym.
Prosi się o ścisłe przestrzeganie poleceń właścicieli campingu a także organizatorów imprezy.
Nie zezwala się na rozstawianie namiotów wystawowych na terenie pola namiotowego.
Prosi się o rozstawienie namiotu w sposób niekrępujący swobody innych uczestników oraz umożliwiający swobodny dostęp do toalet i innych obiektów użytkowych.
Wymagane jest utrzymywanie czystości na polu namiotowym oraz w jego okolicy.
Zabrania się rozpalania ognisk i grillowania.
Obowiązuje zakaz kąpieli w pobliskiej rzece Ren.
Zabronione jest wnoszenie na teren pola namiotowego generatorów elektrycznych.
Prosi się o poszanowanie pola namiotowego i znajdujących się na nim obiektów.
Wymagane jest przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 rano.
Nie zezwala się na puszczanie muzyki z użyciem wzmacniaczy.
Na terenie campingu obowiązuje zakaz wyprowadzania psów.
Parkowanie samochodów na terenie pola namiotowego – zabronione!
Przed wyjazdem zajmowane miejsce należy uporządkować i pozostawić w takim stanie, w jakim je udostępniono. W przypadku nieporządku bądź szkód, uczestnicy zobowiązani są pokryć koszt uporządkowania terenu.

5. Sprzedawanie i kupowanie artykułów spożywczych i przemysłowych na terenie campingu dozwolone tylko za zgodą pomocników właściciela lub kierownictwa całego obszaru. Handel na terenie pola namiotowego (artykułami spożywczymi i przemysłowymi) surowo zabroniony! Bez żadnych ilościowych ograniczeń, możliwe jest wnoszenie jedzenia i picia przeznaczonego na własny użytek.

6. Nie zarejestrowani goście i inne postronne osoby nie mają wstępu na pole namiotowe, wyjątkiem jest otrzymanie od właściciela lub od jego pomocników chwilowego, ograniczonego do pewnych obszarów pozwolenia na wejście.

7. Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie zasad określonych w regulaminie, może spowodować usunięcie konkretnych osób z terenu obozowiska, bez zwrotu wcześniejszej opłaty wniesionej za wynajem miejsca na campingu.

8. Powyższe warunki pobytu będą rozwieszone na terenie całego pola namiotowego.
This official polish "Amphi Festival" web presence is run and published by Alternation Music Magazine by courtesy of Amphi Festival GmbH, Osteriede 5, 30827 Garbsen, Germany. The Amphi Festival GmbH, yet has no influence whatsoever on the information of this web site and accepts no guaranty for its correctness. The content of third-party sites, linked on this website are the responsibility of the respective owners/providers. At the time third-party web sites were linked to this site, Alternation Music Magazine found NO GROUNDS WHATSOEVER of any likely contravention of the law. Alternation Music Magazine shall promptly delete a link upon becoming aware that it violates the law.
Oficjalna polska strona "Amphi Festival" jest publikowana i prowadzona przez Magazyn Muzyczny AlterNation dzięki uprzejmości Amphi Festival GmbH, Osteriede 5, 30827 Garbsen, Germany. The Amphi Festival GmbH nie ma jeszcze wpływu na poprawność informacji. Za zawartość zewnętrznych stron linkowanych na tej witrynie odpowiedzialni są ich właściciele/prowadzący. W tym czasie zawartość zalinkowanych na tej witrynie stron zostanie sprawdzona pod względem zgodności z prawem przez Magazyn Muzyczny AlterNation. Linki, których treść w jakikolwiek sposób narusza prawo zostaną natychmiast usunięte.
Created by: AlterNation Music Magazine, 2011
Design: factory nine